Het schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk. Het is een laagdrempelig en goed bereikbare voorziening binnen het onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker is aanwezig in de scholen en kan je benaderen voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Op Texel is de schoolmaatschappelijk werker het verlengstuk van het Sociaal Team en een onmisbare schakel tussen ouders, kind, onderwijs en de jeugdhulp. Heb je meer vragen? Vraag het aan de schoolmaatschappelijk werker.
Met de meeste kinderen/jongeren gaat het gelukkig goed. Soms staan individuele factoren hun ontwikkeling in de weg. Weet dan dat je er als ouder niet alleen voor hoeft te staan. Daarbij komt dat de behoefte aan zorg ook meer van de scholen vraagt. De schoolmaatschappelijk werker kan hierbij uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan de schoolmaatschappelijk werker de verbinding (toeleiding) realiseren tussen de basiszorg in de school en (gespecialiseerde) zorg buiten de school. De schoolmaatschappelijk werker maakt daarom ook deel uit van het Ondersteuningsteam (OT) op de basisschool. De schoolmaatschappelijk werker ondersteund en verwijst naar de gespecialiseerde jeugdhulp/jeugdggz.
Wilt u contact met een van de schoolmaatschappelijk werkers uit het Sociaal Team, dan kunt u een van de volgende medewerkers benaderen:
• Cecil van Tiel : 06 - 82 06 02 22 (SMW basisscholen)
• Danielle vd Feen : 06 – 83 59 34 35 (SMW OSG)
• Niels Oosterbaan : 06 – 82 17 04 68 (SMW BSO/KDV)

Op iedere school zijn inloopochtenden gepland.

Voor De Fontein zijn dit de onderstaande data van 08.30 - 11.30 uur:

26 september 2019

31 oktober 2019

28 novmber 2019

30 januari 2020

27 februari 2020

26 maart 2020

23 april 2020

28 mei 2020

25 juni 2020