Onze missie is "De kracht van samen!"

Daaruit volgt onze visie die als volgt is omschreven:

- In ons leren zijn wij kwalitatief goed voor leerlingen, ouders en leerkrachten, doordat wij een veilig klimaat creëren waarin kennis en vaardigheden optimaal ontwikkeld worden.

- Als team zijn wij duidelijk en enthousiast. Wij zien elkaars kwaliteiten en maken hier gebruik van.

- In onze communicatie zijn wij betrokken en hebben vertrouwen in elkaar, waardoor we openheid creëren.

De Christelijke identiteit

Vanuit onze visie en missie geven wij inhoud aan onze identiteit.

Wij ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol omdat ze unieke schepselen van God zijn. In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar, het zijn van een voorbeeld en in verhalen en vieringen.

In het onderwijs staan daarom o.a. waarden centraal als verantwoordelijkheid, openheid, gerechtigheid, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid en dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap. Zo zullen we ieder kind uitdagen zich persoonlijk te ontwikkelen en tegelijkertijd aandacht te houden voor "het samen".