'Ik sta samen sterk'

Kopwerk-logo-jpegStichting Kopwerk omvat momenteel 24 protestants christelijke basisscholen in de regio Noordelijk Noord-Holland (de Kop van Noord-Holland en West-Friesland).

Ruim 350 medewerkers zorgen ervoor dat ongeveer 3500 kinderen iedere dag kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Onze scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, waarvan de ouders zich kunnen vinden in ons concept en onze grondslag respecteren.

De scholen krijgen voldoende ruimte en de bewegingsvrijheid die nodig is om iedere school een eigen kleur te laten uitstralen naar de kinderen, de wijk en het team. Daarnaast werken de Kopwerkscholen onderling intensief samen om de kwaliteit van het leren en opvoeden zo goed mogelijk vorm te geven. Onder het motto "lokaal wat kan en centraal wat wint" wil Kopwerk groot zijn in kleinschaligheid.

kinderen kopwerk1

Missie

In 2001 is het allemaal begonnen met het formuleren van de visie van Kopwerk:

"Onze opdracht is om
vanuit Christelijke overtuiging
onderwijs te geven gericht op
het volgen en begeleiden van kinderen
in hun ontwikkeling tot zelfstandig
denkende en handelende mensen
met besef van normen en waarden"

Tot op heden is deze visie nog steeds relevant: van scholen wordt steeds meer verwacht dat zij niet alleen maar lesgeven en leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar ook aandacht geven aan bijvoorbeeld sociale problemen en gezondheidsissues.

Geografisch gebied

Het werkgebied van Kopwerk bestreek in 2013 de gemeenten Den Helder, Enkhuizen, Harenkarspel, Hollands Kroon, Medemblik, Schagen, Stede Broec en Texel. Per 1 januari 2013 zijn de gemeenten Schagen, Harenkarspel en Zijpe samengevoegd in de nieuwe gemeente Schagen.

Publieke jaarverslag Stichting Kopwerk

Download hier het publieke jaarverslag 2013-2014 van Stichting Kopwerk