logo Vreedzame School

Op De Fontein gebruiken we sinds schooljaar 2010 - 2011 het programma van De Vreedzame School. Het programma heeft tot doel het sociale en pedagogische klimaat in klas en school te bevorderen. In de school voelt iedereen zich betrokken en verantwoordelijk en gaan op een positieve manier met elkaar om.

Twee keer per jaar worden er kindgesprekken gehouden met de eigen leerkracht. In deze gesprekken kunnen de kinderen aangeven hoe zij zich voelen, waar ze aan willen werken en maken ze samen met de leerkracht afspraken voor de komende periode.

In schooljaar 2013 - 2014 zijn we gestart met groepsvergaderingen. In deze vergaderingen worden wisselende onderwerpen besproken, zoals: activiteiten bij het buiten spelen, programma voor het kamp, kiezen van een musical, invulling voor het juffenfeest, ed.

De ouders worden via nieuwsbrieven geïnformeerd. Deze zijn via onderstaande links te downloaden.

Nieuwsbrief De Vreedzame School blok 1

Nieuwsbrief De Vreedzame School blok 2

Nieuwsbrief De Vreedzame School blok 3

Nieuwsbrief De Vreedzame School blok 4

Nieuwsbrief De Vreedzame School blok 5

Nieuwsbrief De Vreedzame School blok 6