Welkom bij groep 6!

Hallo allemaal,

Wij zijn de kinderen van groep 6 van de Fontein. Wij zitten dit jaar in hetzelfde lokaal en we hebben ook dit schoojaar dezelfde juf: Ze heet juf Gerda. Wij zitten met 21 kinderen in de groep en we zitten dit jaar in een enkelvoudige groep. Dat is fijn want nu heeft onze juf veel meer tijd voor ons om ons ( extra) uitleg te geven en om ons te helpen als dit nodig is.

We hopen dat we dit schoojaar niet weer een thuis moeten werken door het Corona-virus. We moeten nu heel vaak onze handen wassen en tafels schoonmaken. Ook moeten we nog een beetje afstand houden tot onze juf. We mogen nu gelukkig wel weer naar de sporthal! Onze moeders en vaders mogen nog steeds niet het schoolgebouw in.. dat is wel heel erg jammer!  Hopelijk mogen we dit schoojaar wel weer op schoolreis.

We werken op de ochtend hard aan rekenen/spelling en taal. Op de middagen werken we met een thema.

We hebben nu 1 keer per week tosti-dag: dat is erg gezellig en vooral ook erg lekker.

We kijken elke dag naar het jeugdjournaal zodat we weten wat er allemaal gebeurt in de wereld om ons heen. Het journaal eindigt altijd met een stelling : we gaan dan daarover stemmen. Zijn we het ermee eens : JA of NEE? Dan moeten we proberen uit te leggen waarom wel of waarom  niet.. Dus wij leren om argumenten te geven en om om te gaan met verschil van mening.

We werken ook met de Vreedzame school. We leren elkaar opstekers te geven en respect te hebben voor elkaar. We helpen elkaar we we leren goed samenwerken en samenspelen. Ook leren we conflicten op te lossen.

We hopen dat we samen een fijn schooljaar zullen hebben! :)

 

Thema: 'Wie is de baas?'

Ons derde thema is: ‘Wie is de baas?’

De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse (en Europese) staatsinrichting en de rol van de burger. Hoe is onze samenleving georganiseerd? Wat voor regels zijn er? Hoe wordt ons land bestuurd? In dit thema gaat het over democratie, invloed hebben en samenwerken. De aanleiding van dit thema waren de verkiezingen op 17 maart. De kinderen leren over wat een democratie inhoudt en hoe dat in Nederland in zijn werk gaat, maar ze kijken ook naar andere landen in Europa en de rest van de wereld. Wat is eigenlijk een dictatuur? Waarom is het belangrijk om inspraak te hebben?

Gedurende het thema zijn er commissies ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Commissie sport en bewegen, waarbij ze mee mochten meedenken over de invulling van de Koningsspelen.
 • Commissie voor leuke lessen, waarbij ze twee Moederdag-cadeautjes gingen bedenken die de leerlingen mochten maken. Daarnaast gingen ze kijken naar een rekenles. Hoe kunnen we die leuk maken?
 • Boekencommissie: zij hadden bedacht om leuke stripboeken de klas in te halen middels een brief aan de rest van de leerlingen mee naar huis te geven. Ook werd er een brief gestuurd naar alle leerkrachten om stripboeken te ruilen.

Er zijn regelmatig groepsvergaderingen gehouden met de verschillende commissies, waarbij het luisteren en argumenteren veelal aan bod kwamen. Ook werden er dan vervolgafspraken gemaakt, zodat de commissies hierop verder konden borduren.

Daarnaast kwamen de leerlingen in aanraking met het voorzitterschap en het notuleren. De commissies blijven tot de zomer bestaan en misschien daarna ook nog wel.

 

Thema duurzaamheid en recyclen

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu, waarbij er aandacht is voor:
verstoring van evenwicht in Nederland

 • mestoverschot
 • luchtvervuiling (door verkeer, fabrieken, intensieve veeteelt)gevolgen van ingrepen (vanuit verschillende perspectieven bekeken)
 • verantwoordelijk zijn voor de omgeving
 • rechtvaardigheid
 • energieopwekking in Nederland en Europa

I.v.m corona mogen we geen uitstapjes maken. Dit thema worden de ouders zoveel mogelijk betrokken bij het thema: afval scheiden /recyclen door met hun kind in het weekend gaan kijken bij de glasbak/ verzamelpunt oud papier bij het gebouw van de scouting/ de hamster waar veel afval naar toe kan worden gebracht ( ook apparaten e.d) de kringloopwinkel/ boekenmarkt.

Binnen het thema recyclen zijn er vijf subgroepen ontstaan, namelijk: besparen/hergebruiken/recyclen van

 1. metaal
 2. glas
 3. papier
 4. energie
 5. plastic

Het accent komt per groepje te liggen op:

 • Hoe kunnen we zorgen voor minder ........?
 • Kunnen we ....... hergebruiken?
 • Kunnen we ....... recyclen?
 • Wat kun jij/ wat kunnen wij doen?

Ons sociaal culturele praktijk was de kringloopwinkel, waarbij er voor kleine bedragen iets gekocht kon worden. Het opgehaalde bedrag is geschonken aan de voedselbank.

 

Thema Romeinen

Ons eerste thema was het thema 'Romeinen'.

De leerlingen leren over de kenmerkende aspecten van het tijdvak 'De Romeinen'. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van dit tijdvak. De kinderen leren over de verschillen in cultuur tussen de Romeinse en Germaanse. Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten? Wat hebben we overgenomen van de Roemeinen en wat hebben we van elkaar geleerd?Hoe komen wij in aanraking met verschillende culturen? Op School? In de buurt? Thuis? In Nederland? We gaan ons de eerste twee weken verdiepen in de geschiedenis van de Romeinen die Nederland binnenvallen. We gaan ontdekken wat voor betekenis dit heeft gehad ( en nog heeft ) voor ons land.

De kinderen worden zich bewust van de identiteit van eigen land. En van de indentiteit van andere culturen Ook leren ze communiceren over verschillen en overeenkomsten en het respecteren van andere culturen.