Welkom bij groep 6-7!

Wij zijn een groep van 24 leerlingen.

Juf Ilse is op maandag t/m donderdag bij ons in de klas. Juf Tryntsje op vrijdag.

Met onze groepspagina's willen wij jullie dit jaar goed op de hoogte houden van de activiteiten in onze groep.

In het fotoalbum van groep 6-7 zijn foto`s van deze activiteiten te zien.

 

Thema sport en gezondheid

Op dit moment zijn we bezig met het thema sport en gezondheid. Dit thema hebben we tot aan de meivakantie.

We hebben van diverse eetwaren in kaart gebracht hoe lang het duurt voordat je het er weer afgesport hebt. Hiervan hebben we een poster gemaakt. 

We zijn nu bezig met het voorbereiden van een presentatie over een sport die we zelf gekozen hebben, dit doen we in twee- of drietallen.

Elke week doen we de daily mile. De daily mile is vijf minuten lekker rennen op het schoolplein. Bij de eerste keer hebben we een nulmeting gedaan. Nu gaan we verder met trainen. Over een aantal weken is de tussenmeting en op het einde van het blok een eindmeting. We hopen dat we op het einde van het blok een grotere afstand kunnen afleggen dan aan het begin van het blok. 

Vanaf volgende week gaan we uiteen in groepjes. Het ene groepje is van de PR, het andere groepje van de voeding en weer het andere groepje van het sporten. Op deze gebieden gaan we onderzoek doen. We willen uiteindelijk een sportschool in de klas.