Welkom bij groep 5!

Hallo, wij zijn de kinderen uit groep 5. We hebben dit jaar op vrijdag een nieuwe juf, juf Inge. Op de andere dagen hebben we juf Lottie, die kennen we al van vorig jaar toen ze samen met juf llse voor onze groep stond.

We zitten weer bij dezelfde kinderen in de groep als vorig jaar : we zitten nu wel in een ander lokaal en de lessen die we krijgen zijn natuurlijk weer een beetje moeilijker. We beginnen iedere ochtend met de Trefwoord kalender. Daar hebben we dan ook een gesprek over. Daarna gaan we aan het werk: rekenen en spelling hebben we elke dag. Op dinsdag en donderdag hebben we gym in de sporthal. Op de middagen hebben we muziek, vreedzame school, schrijven en crea. We werken nu ook steeds aan een thema. Op maandagmiddag mogen wij een muziekinstrument leren bespelen bij Artex. We mochten kiezen uit gitaar, fluit, slagwerk en viool. In onze groep werken we aan een fijne sfeer, we hebben goede afspraken gemaakt en die allemaal ondertekend. In onze groep zitten 27 kinderen.

 

Thema dokterspraktijk

Ons derde thema is een dokterspraktijk over zintuigen. Er wordt onderzoek gedaan naar de diverse zintuigen waarbij hoeken worden ingericht, zodat het ‘onderzochte’ gelijk in de praktijk gebracht kan worden.

Tijdens het thema wordt er kennis gemaakt met verschillende aandoeningen. Sommigen van ons hebben gehoorproblemen en sommigen hebben een bril.

Vragen die hierbij speelden waren:

  • Wanneer ga je naar de dokter?
  • Kan de dokter alle problemen oplossen?
  • Wat heb je nodig als je niet goed ziet of hoort?
  • Waar moet je naartoe als de huisarts het niet weet?
  • Wat moet je weten over een oog of oor om een probleem op te lossen?
  • Hoe weet je of de oplossing wel helpt?

Gedurende het thema is er een centrum audiologie geopend, waarbij er gehoortesten afgenomen werden. Ook de brillenwinkel ontstond waarbij je brillen kon aanmeten, een test laten uitvoeren van hoe goed je ogen waren en een presentatie bekijken over horen. Daarnaast is er nog een hersencentrum opgestart, waarbij optische illusie een grote rol speelde.

Als afsluiting van het thema waren er presentaties over de zintuigen, waarbij we hebben geleerd om in ‘Google Presentations’ te werken.

 

Thema reisbureau

Ons tweede thema  is het reisbureau. De kinderen worden medewerker in het reisbureau. Ze presenteren daar hun folder over één van de Nederlandse provincies. Ze onderzoeken in groepjes de specifieke kenmerken van de betreffende provincie ( belangrijke steden, landbouw en inkomsten, bezienswaardgheden). Ze ontdekken aan welke voorwaarden een brochure moet voldoen om aantrekkelijk te zijn voor de bezoekers (reclamer, lay-out, schrijfstijl).

Veel kinderen zijn in de Corona tijd in Nederland gebleven, we hebben al vlaggetjes geprikt op de verschillende locaties. In groep 5 hebben de kinderen net kennisgemaakt met het fenomeen topografie, ze vinden dit razend interessant.

 

Thema jaarmarkt

Het eerste thema van dit schooljaar is "We organiseren een middeleeuwse jaarmarkt” . 

Kinderen van nu besteden best veel tijd aan school, sport, spelen en gamen, hoe was dat vroeger? Toen er nog geen games waren? Wat deden de kinderen toen? Waar vermaakten kinderen zich mee? Kunnen de kinderen zich daar een voorstelling van maken? Hoe zag een dag van een kind in de Middeleeuwen eruit? Hoe leefden de mensen? Wij gaan het ontdekken en organiseren een jaarmarkt. Op deze jaarmarkt presenteren we ook (deels zelfgemaakte) spelletjes die kinderen in de Middeleeuwen speelden. Daarnaast wordt er een Middeleeuwse stad gebouwd.


We nemen rollen aan die de jaarmarkt vertegenwoordigen:
kooplieden / ambachtslieden / boeren / edelen: ridders en jonkvrouwen / schepenen en de schout / artiesten zoals narren en krachtpatsers / zakkenrollers en bedelaars / keurmeesters / monniken en geestelijken.