Hallo, wij zijn de kinderen van groep 4 en 5.

We zitten nu met twee groepen in één lokaal en samen zijn dat 28 kinderen.

Juf Gerda is onze juf en we hebben ook een stagejuf en zij heet juf Lottie.

De dag beginnen we met samen in de kring te vertellen en te luisteren naar elkaar: dat is altijd heel gezellig en juf Gerda speelt dan ook op haar gitaar.

Hierna gaan we aan het werk aan onze tafels. We beginnen altijd met rekenen en spelling. In de pauze mogen we soms op het panna-veld en dat vinden wij super leuk! Na de pauze hebben we lezen en taal. Aan het eind van de ochtend krijgen we altijd de tijd om ons werk en taken af te maken en dan mogen we ook nog keuzewerk doen. We werken dagelijks op de computer en we werken afwisselend alleen of samen . We eten samen op school en daarna spelen we buiten op het plein.

We hebben op de middag lessen over de Vreedzame School. Daarmee leren we om goed samen te werken ,te overleggen , conflicten op te lossen en elkaar opstekers te geven. Onze juf vindt dat het allerbelangrijkste dat er is. Ook werken we ' s middags vaak aan een thema. Dit schooljaar zijn we gestart met het thema vriendschap.. Crea en tekenen vinden we ook erg leuk om te doen en natuurlijk Gym ook. Daarvoor gaan we naar de sporthal:" Ons Genoegen'.

Als je in groep 5 zit mag je elke maandagmiddag op een instrument leren spelen en we krijgen dan les van meesters en juffen van "Artex"! Tweek keer per jaar geven wij een concert !

 

 

Thema : kunst in de klas !

Wij werken al een aantal weken aan het thema : kunst .

Dit is een verrassend breed en interessant thema! Wij verdiepen ons in het leven en werk van een aantal bekende kunstenaars van vroeger: Vincent van Gogh en Rembrandt van Rijn. Ook zoeken we informatie over kunsternaars op Texel. Meester Maurice was bij ons in de klas om te vertellen over het leven als kunstenaar. De kinderen maken kennis met verschillende tekentechnieken en schildertechnieken en verschillende materialen.We sluiten ons thema af met een expositie op woensdag 3 juli  waar we werk gaan exposeren van onze groep!